:::: فهرست ::::

گریس ها

گریس ها

گریس از ماده نفتی تشکیل  میشود که برای روانکاری، محافظت در برابر خوردگی و حرارت بر روی قطعات ، فیتینگ ها ، بلبرینگ ها ، شفت ها و محورها در صنایع مورد استفاده قرار میگیرد.

 grees