:::: فهرست ::::

واشرسازها

واشرسازها

واشر ساز ها مقاوم در برابر مواد شمیایی ، حرارت ، آب ، روغن و گاز در رزوه های فلزی و ریخته گری ، پمپ های فشاری و فلنچ های سخت مورد استفاده قرار میگیرد.

vashersaz-ha