:::: فهرست ::::

لاک ها

لاک ها

این محصولات بر پایه آناروبیک بوده و جهت اب بندی و قفل اتصالات رزوه ای و یا مجموعه های استوانه ای مانند شفت و بلبرینگ مورد استفاده قرار میگیرد که از شل شدن ، در قطعات متحرک یا ثابت جلوگیری میکند.

laak